Despre proiect - Biserica reformată din Acâș

logo Uniunea Europeana

Templom belső kép

Proiectul intitulat »REABILITAREA BISERICII REFORMATE DIN ACÂȘ« este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5,  Prioritatea de investiții 5.1 în baza contractului de finanţare numărul 223/25.07.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014–2020 şi Parteneriatul între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Satu Mare în calitate de beneficiar, lider al Parteneriatului între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Satu Mare și Parohia Reformată Acâș.

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea Bisericii Reformate din Acâș în vederea reinserției în viața comunității, întăririi valențelor coezive ale obiectivului de patrimoniu, stimulării efectului de spillover generat asupra dezvoltării locale și creșterii numărului de vizitatori.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • consolidarea, restaurarea componentelor arhitecturale și artistice, respectiv dotarea interioară a monumentului istoric de importanță națională;
  • creșterea gradului de acces și participare a publicului larg și persoanelor cu diferite dizabilităţi;
  • creșterea rolului de factor de incluziune socială, reper cultural și identitar al Bisericii Reformate din Acâș prin valorificarea patrimoniului cultural;
  • consolidarea, dezvoltarea și extinderea parteneriatelor în activitățile care privesc monumentul istoric în domeniul instituțional, economic, social și educațional;
  • creșterea atractivității și promovarea în vederea cunoașterii a obiectivului de patrimoniu, inclusiv prin intermediul noilor tehnologii;
  • digitizarea obiectivului de patrimoniu, conservarea digitală și creșterea gradului de acces la materialul cultural.

Rezultatul proiectului este creșterea numărului de vizitatori și a accesibilității obiectivului de patrimoniu.

Data de începere: 25.07.2017

Perioada de implementare: 25.07.2017-31.03.2020

Valoarea totală a proiectului este de 2.287.225,63 lei, ce include atât finanţare nerambursabilă în valoare de 2.233.576,27 lei, cât şi contribuţia partenerului Parohia Reformată Acâș.

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.898.539,83 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 335.036,44 lei

Date de contact:

UAT Județul Satu Mare

440026 Satu Mare, Piața 25 Octombrie nr. 1, județul Satu Mare

Tel/fax: +40 261 716.994

Parohia Reformată Acâș

447005 Acâș, str. Mihăenilor nr. 235, județul Satu Mare

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro

facebook.com/inforegio.ro

 

Back to top